rondos.nl | Kunst Kollektief Dubio

Kunst Kollektief Dubio

Ondertussen waren we nog altijd Kunstacademiestudenten. We zouden het bijna vergeten zijn. Het eindexamen diende zich nochtans aan. We bedongen gezamenlijk af te studeren met onze collectieve projecten. Als Kunstkollektief Dubio zogezegd. Men stemde schoorvoetend in. De procedure ging in werking. Na enige tijd, toen het moment suprème naderde, kon het toch weer niet. De diploma’s werden op naam uitgereikt, dus wilde men weten wie wat gemaakt had. We gaven niet thuis en schreven een manifest tegen de Kunstacademie als instituut en handlanger van de kunst- en galeriemaffa. Die zat.

 

Ja, we hadden zo onze eigen opvattingen over de kunst. Kunst moest vooral waardeloos zijn. Dat wil zeggen, geen geldelijke waarde vertegenwoordigen. Liever duizend slechte stencils dan één ingelijste, unieke, maar onbetaalbare potloodtekening met eeuwigheidswaarde. Kunst was voor ons geen handelswaar, geen beleggingsobject en geen statussymbool. Kunst moest reproduceerbaar zijn, tijdelijk en voor iedereen toegankelijk, en moest het liefst op straat geëxposeerd worden. Onze anti-kunst gaf vorm aan onze ideeën, aan ons ongenoegen en aan onze anti-autoritaire gevoelens. Ons werk was anoniem en rechtlijnig, en aan de spirituele dimensie van de kunst gingen we vooralsnog geheel en al voorbij.

 

Uiteindelijk exposeerden we in oktober 1979 toch ons werk, dat bestond uit strips, Raketten, posters, graffti en grote Rondosvlaggen in de hal van de Academie en weigerden onze diploma’s, of werden ze ons geweigerd? Grote opschudding. Men kon over dit werk geen oordeel geven. Het viel buiten de discipline. Inderdaad, ze hadden er totaal geen sjoege van. De onderdirecteur Piet Geurts liet zich niet meer zien. Een enkele docent betuigde zijn steun. De meesten hielden zich veiligheidshalve afzijdig. Wel verkochten we in een week voor vijftienhonderd gulden uitgaven, platen en buttons aan medestudenten en belangstellenden. Dick en Mildred legden één en ander op flm vast voor het nageslacht.

 

Verklaring bij het eindexamen
oktober 1979
formaat A4, stencil
klik op afbeeldingen voor een leesbaarder versie

 

Uitnodiging voor de
eindexamenexpositie

oktober 1979
formaat A4, stencil
klik op afbeeldingen voor een leesbaarder versie

 

ABK-foto’s fotoboek
- pag. 138 t/m 145
klik op afbeeldingen voor een leesbaarder versie

 

ABK-foto’s fotoboek

klik op afbeeldingen voor een leesbaarder versie

 

ABK-foto’s fotoboek

klik op afbeeldingen voor een leesbaarder versie

 

ABK-foto’s fotoboek

klik op afbeeldingen voor een leesbaarder versie

 

volgende pagina
vorige pagina